Umiejętne zarządzanie zespołem – dlaczego jest tak ważne?

zarządzanie zespołem

Umiejętne zarządzanie zespołem – dlaczego jest tak ważne?

Efektywne kierowanie zespołem, to klucz do sukcesu każdej firmy. Jednak warunkiem efektywności działań osoby Zarządzającej, jest poznanie i opanowanie 3 najważniejszych umiejętności, ważnych podczas kierowania zespołem. Zarządzający mogą uniknąć w ten sposób problemów, a sama praca przynosi wymierne efekty.

Czym jest zarządzanie zespołem?

 

Zarządzanie zespołem to działania, które mają na celu osiągnięcie określonego rezultatu, poprzez racjonalne rozdzielenie pracy między grupę ludzi. W kierowaniu zespołem, kluczową postacią jest Lider, umiejący nie tylko rozdzielić zadania, ale także zarządzać grupą tak, aby każdy pracownik wykonał powierzone zadania jak najlepiej i w określonym czasie. W tym wypadku, niezwykle ważna jest wiedza Lidera na temat potrzeb grupy, jak również jego zdolność stosowania wiedzy o tym w praktyce.

Co jest najważniejsze w kierowaniu zespołem?

 

Podstawą obustronnej współpracy jest zaufanie zespołu do Lidera, który przez swoją autentyczność, jest w stanie budować trwałe relacje. Bez nich, niemożliwe jest kierowanie zespołem. Dla każdego z szefów, jednym z ważniejszych zadań jest budowanie odpowiedzialności w zespole. Jednak, żeby ten cel osiągnąć, potrzebne jest wymienione powyżej zaufanie i utrzymywanie stabilnych relacji z pracownikami. Zwłaszcza, gdy zespół, który współpracuje ze sobą długo, mierzy się z porażką. Właśnie w tej sytuacji, poprzez poszanowanie relacji, można budować pozycję Lidera. To dzięki jego zachowaniu, zespół szybko znajdzie rozwiązanie problemu i ustali plan jak uniknąć takiej sytuacji w przyszłości.

Co powinno cechować osobę zarządzającą?

 

Pracując przez 2 lata z Zarządzającymi doszliśmy do wniosku, że kluczową cechą Zarządzającego jest szacunek do każdego w zespole. Każde stanowisko w firmie jest niezwykle istotne i potrzebne. Strukturę zespołu można porównać do organizmu – żeby działał dobrze, wszystkie jego części powinny ze sobą współpracować. Szef, który słucha swojego zespołu, jest w stanie w szybkim czasie odnieść pożądany sukces. Dzięki temu, może pracować mniej niż inni szefowie, którzy nie potrafią “wsłuchać się” w pracowników należących do ich zespołu. Dobry Lider to osoba, która zauważy i doceni każdego pracownika za osiągnięcie sukcesu i dobrze wykonane obowiązki.

W jaki sposób motywować pracowników do efektywnego działania?

 

Skuteczne zarządzanie zespołem polega na motywowaniu pracowników do działania. Stanie się tak, jeśli Lider w jasny sposób wydaje polecenia, unika niedomówień, przy jednoczesnym równomiernym dzieleniu obowiązków dla każdego z pracowników. Motywować pracownika można także poprzez dawanie informacji zwrotnej na temat wykonanych obowiązków. Dzięki temu, pracownik jest w stanie weryfikować swoją pracę i od razu ją korygować. To dobre rozwiązanie również dla pracodawcy, ponieważ może stale monitorować postępy członków zespołu. Bardzo ważne jest, by szef umiał dawać informację o błędach tak, aby nie zmniejszać chęci do pracy i współpracy.

Komunikacja w grupie kluczem do sukcesu każdego zespołu

 

Jak powszechnie wiadomo, wymiana istotnych informacji w zespole, to podstawa działania. Informacje w zespole mogą mieć różny charakter. Informacje korygujące mogą wprowadzić chaos w działaniu, gdy forma ich przekazania jest zła, a intencja przekazującego nie zostanie w porę odczytana. Gdy Zarządzający rozumie i potrafi ominąć błędy w tej komunikacji, praca postępuje dużo szybciej. W takich sytuacjach, doskonałym pomysłem są cykliczne spotkania lidera z zespołem pracowników, na których wszyscy dzielą się pomysłami, postępami prac, a także niezbędnymi uwagami. Obok spotkań z całym zespołem, ważne są też spotkania indywidualne, które mają wiele zalet nie tylko dla pracodawcy, ale też pracownika. Każdy z tych pomysłów wymaga sprawnego Zarządzającego, który wie, jak zachować się i komunikować w sytuacji sukcesu i w sytuacji porażki.

Zarządzanie zespołem – zaszczyt czy obowiązek?

 

Zarządzanie zespołem to z jednej strony wyróżnienie dla lidera, a z drugiej strony odpowiedzialność za wszystkich członków grupy. Aby zadania były wykonywane prawidłowo i terminowo, potrzebnych jest wiele czynników, dzięki którym nie tylko firma, ale też członkowie grupy mogą się rozwijać. Szybkość i komfort rozwijania się zespołu, jak również firmy, determinowany jest przez szefa, a dokładniej poprzez świadomość roli, którą pełni. Każdy zespół potrzebuje Lidera – bez niego nie może pracować, ani współpracować.