Szef i jego oczekiwania, a satysfakcja z pracy zespołu

zespół

Szef i jego oczekiwania, a satysfakcja z pracy zespołu

Wzajemna współpraca pomiędzy pracownikami, a Zarządzającym, jest niezwykle istotna. Żeby przebiegała ona na najwyższym poziomie, warto przedstawić oczekiwania, jakie ma się w stosunku do siebie nawzajem. Dzięki temu, zadania mogą być wykonywane bardziej trafnie i zgodnie z oczekiwaniami.

Czego Szef oczekuje od zespołu?

 

Zarządzający, którzy zdecydowali się podjąć z nami współpracę, są świadomi, że zgrany zespół nie ma problemów ze wzajemną komunikacją. Często też warunkuje prawidłowe funkcjonowanie firmy. Istotne jest więc, żeby pracownicy byli chętni do współpracy w grupie, jak również podejmowali zlecone zadania, czując się odpowiedzialni za ich prawidłową realizację. Kolejną, równie ważną rzeczą są kompetencje posiadane przez pracowników. Zarządzający, chcąc przekazać im zadania, oczekuje, że wykonają je rzetelnie i profesjonalnie. Szefowie, którzy współpracują z nami, doceniają też samodzielność w wykonywaniu zadań przez podwładnych. Dzięki temu, wiedzą, że mogą zaufać zespołowi, a zadania zostaną wykonane prawidłowo.

Najważniejsze oczekiwanie Szefa?

 

Każdy Szef, zatrudniając pracownika, oczekuje, by był on odpowiedzialny za obowiązki, które są mu powierzane. Potem, by praca była wykonywana w określonym czasie, z dużym zaangażowaniem. Sprawi to, że po pewnym czasie będzie widać efekty wspólnej pracy, w którą zaangażowany był zespół. Kluczową sprawą w tym przypadku jest to, by pracownik czuł odpowiedzialność za powierzone mu zadania do wykonania. Zarządzający, zatrudniając kompetentne osoby w firmie, oczekuje, że zajmą się one powierzonymi zadaniami w 100%. Powierzając obowiązki konkretnej osobie, dobrze jeśli Zarządzający wie, że będzie ona podejmować decyzje jak najbardziej przemyślane i dobre dla całej firmy. Współpracujący z nami Zarządzający uważają, że o wiele lepsze efekty widać, jeśli poważne decyzje były przemyślane. Nie warto natomiast podejmować decyzji w szybkim czasie.

Zaufanie, szacunek – ważna potrzeba czy luksus?

 

Zarządzający oczekują, by zespół był z nimi szczery. Jest to podstawowa kwestia do tego, by budować zaufanie między członkami zespołu. Zaufanie buduje się też między Zarządzającym, a poszczególnymi pracownikami w firmie. Jeśli szczerości i dobrej komunikacji w firmie nie ma, automatycznie przekłada się to na jakość wykonywanych zadań i chęci do ich realizowania. Kolejną kwestią jest obustronny szacunek. Ważne jest, by zarówno Zarządzający, jak i pracownik wiedzieli, że każdy człowiek, niezależnie od piastowanego stanowiska, jest ważny i należy mu się maksimum szacunku.

Co zrobić, by pracownicy sami dbali o powierzone zadania ? Co zrobić, by mieli zaufanie do Szefa i dbali o to, by Szef ufał im? Jaki błąd Zarządzającego blokuje pracowników przed takim działaniem? Właśnie to jest celem naszych spotkań z Zarządzającymi.