RODO

To jest informacja dla Ciebie, o tym co dzieje się z Twoim danymi,
które zostawiasz w formularzu kontaktowym na stronie  www.zarzadzajacy.pl

Przesyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Benedykta Ożóg prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZARZĄDZAJĄCY.PL BENEDYKT OŻÓG, Trzebuska    nr 429B, 36-050 Sokołów Małopolski, w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail.

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Benedykt Ożóg prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZARZĄDZAJĄCY.PL BENEDYKT OŻÓG, Trzebuska nr 429B, 36-050 Sokołów Małopolski, adres email: b@zarzadzajacy.pl, m@zarzadzajacy.pl, d@zarzadzajacy.pl numer telefonu: 608 617 240, 783 917 240, 726 617 240 (dalej: Administrator Danych Osobowych).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na wiadomość skierowaną do Administratora Danych Osobowych na podstawie udzielonej zgody, a podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”,
  2. ustalenia i dochodzenia roszczeń, a także obrony przed roszczeniami
   w związku z kierowaną do Administratora Danych Osobowych wiadomością oraz
   w celach archiwalnych, a podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawie uzasadniony interes w postaci możliwości dochodzenia roszczeń
   i obrony przed roszczeniami oraz konieczność wykazania określonych faktów).
 3. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres do 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub do momentu cofnięcia udzielonej zgody, maksymalnie do czasu upływu okresów przedawnienia potencjalnych roszczeń naszych lub Państwa ustalonych zgodnie z przepisami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych. Informację o tym można przekazać w dowolny sposób, na dane kontaktowe podane w pkt. 1, oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.zarzadzajacy.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić lub utrudnić udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.