Regulamin

I.  SPOSÓB PRACY

 

1. Pracujemy w grupach 12 osobowych.

2. Aby dołączyć do grupy trzeba spełnić dwa warunki:

a. mieć doświadczenie zarządzania zespołem minimum 1 rok

b. zapłacić umówioną kwotę zgodnie z informacjami podanymi na stronie zarzadzajacy.pl 

3. Pracujemy w dwóch etapach:

a. Etap I Poznajemy ułatwienia – spotykamy się na 8 godzin, spotkanie odbywa się w godz. 8:00 – 16:00, w salach Zarządzający.pl w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 14

b. Etap II Wdrażamy ułatwienia – w czasie 21 dni uczestnicy weryfikują skuteczność ułatwień w swoich zespołach. Pozostajemy w kontakcie z uczestnikami, by razem zadbać o bezpieczeństwo i skuteczność wprowadzanych zmian.

II. CENA I PŁATNOŚCI


1. 805 zł netto + 23% VAT co daje 990 zł brutto to koszt wspólnej pracy przez 22 dni obejmuje:

a. pracę na etapie I wraz z obiadem i przerwami kawowymi

b. pracę na etapie II wraz z konsultacjami indywidualnymi

c. zeszyt ćwiczeń do metody BAS

2. Płatności oczekujemy przed rozpoczęciem wspólnej pracy, na podstawie faktury VAT.

3. Gdy Uczestnik posiada VOUCHER – cenę zmniejszamy.

 

III. GWARANCJA SATYSFAKCJI LUB ZWROT PIENIĘDZY

 

1. Intencją gwarancji jest zadowolenie Uczestnika w sytuacji, gdy wspólna praca nie spełni jego oczekiwań.

2. Uczestnik określa czy jest zadowolony z efektów zaproponowanych ułatwień, czy nie.

3. Zwrotu dokonujemy gdy:

a. otrzymamy niezadowolenie wyrażone w formie pisemnej

b. otrzymamy numer konta, na który mamy dokonać zwrotu pieniędzy

c. powyższe informacje Uczestnik wyśle na adres: b@zrzadzajacy.pl do 60 dni od wystawienia faktury, co do której oczekuje zwrotu

4. Na podstawie otrzymanej informacji, wystawimy korektę w ciągu 6 dni roboczych i wyślemy ją, w celu podpisania korekty przez Uczestnika.

5. Po otrzymaniu od Uczestnika podpisanej korekty prześlemy pieniądze na podane konto, w ciągu 3 dni roboczych.