Nasz przepis na dobre zarządzanie zespołem: NADZOROWANIE

zarządzanie zespołem

Nasz przepis na dobre zarządzanie zespołem: NADZOROWANIE

 

Aby zespół funkcjonował w prawidłowy sposób, a jego praca przynosiła maksymalne wyniki, każdy członek zespołu powinien znać swoje zadanie. Istotne jest, by miał osobę, z którą będzie mógł porozmawiać na temat wyzwań w razie trudności z wykonaniem zadania. Zarządzanie zespołem to przede wszystkim okazywanie zaufania pracownikom. Dobrze, jeśli Zarządzający ufa im. Ważne jest tak nadzorować, aby pracujący nie czuli, że nadzorowanie jest wynikiem utraty zaufania, tylko dbałości o efektywność zespołu. 

 

Jak w odpowiedni sposób nadzorować zespół?

 

Nadzorowanie zespołu jest działaniem, które zmierza do nabycia pewności, że zadania realizowane przez pracowników, są zgodne z wcześniej ustalonymi oczekiwaniami. Często jest tak, że monitorowanie realizowanych zadań i nadzorowanie pracowników, to jedyna droga do tego, by odnieść sukces w zarządzaniu zespołem. Chcąc w prawidłowy sposób go nadzorować, na początku dobrze jest ustalić zasady, których będą trzymać się pracownicy. Nadzorowanie poszczególnych pracowników dobrze jest dostosować do ich kompetencji i doświadczenia. Aby monitorowanie pracowników nie było odbierane przez nich jako kontrola, warto wcześniej wskazać cel kontrolowania i pokazać korzyści wynikające z jej stosowania. Skuteczne nadzorowanie, pozwoli na stopniowe dążenie do celu założonych wcześniej przez firmę. Dobrze, jeśli pracownicy znają czas weryfikacji wykonanych przez nich zadań – dzięki temu, nie odbierają jej jako brak zaufania. Zapewnianie, a jednocześnie pokazywanie, że Zarządzający ma zaufanie do pracownika jest często kluczem do osiągnięcia sukcesu przez firmę.

 

Czy firma może funkcjonować bez nadzorowania pracy?

 

Obecnie, coraz częściej odchodzi się od kontrolowania pracy zespołu. Szefowie firm stawiają na dużą samodzielność pracowników, obdarzając ich zaufaniem i wierząc w ich kompetencje. Taka postawa sprawia, że pracownik jest odpowiedzialny za wykonaną pracę oraz rezultaty. Zamierzając nadzorować pracę zespołu, dobrze jest robić to taktownie, jednocześnie wyzwalając w pracownikach kreatywność. Dzięki temu, pracownik ma więcej chęci i pomysłów do tego, jak wykonać powierzone mu wcześniej zadanie.

 

Dlaczego warto nadzorować pracę zespołu?

 

Nadzorując pracę zespołu i zadania, które wykonują pracownicy, Szef może zweryfikować, czy obowiązki są realizowane w prawidłowy sposób i zgodne z założeniami firmy. Nadzorowanie umożliwia określenie czasu wykonanych zadań, jak również zmierzenie rezultatów, osiągniętych do momentu nadzorowania. Osoby nadzorujące, chcą mieć pewność, że zadania będą wykonane dobrze. Systematyczny nadzór nad zespołem może zapobiec pojawieniu się wewnętrznych konfliktów. Dzięki temu działaniu, Zarządzający jest pewny, że firma wywiąże się z zadań wobec klientów czy partnerów. Regularne nadzorowanie umożliwia też podjęcie szybkiej reakcji w momencie jakiegokolwiek kryzysu czy problemu. Zarządzanie zespołem ludzi polega również na tym, by regularnie mierzyć efekty pracy.

Skuteczne zarządzanie zespołem a systematyczne nadzorowanie

 

Aby nadzorować pracę zespołu, potrzebne są do tego skuteczne narzędzia. Może nim być harmonogram, który jest ustalany przed rozpoczęciem realizacji zadania. Ponadto przydatne mogą się okazać narzędzia, dzięki którym osoba nadzorująca będzie miała ogląd sytuacji i będzie w stanie na bieżąco reagować.