Kim jesteśmy

CO ROBIMY?

W firmie nie ma trenerów, coachów, nauczycieli. Cel osób pracujących w firmie jest jeden – przekazać kolejnej grupie to, co wypracowały poprzednie grupy Zarządzających.

Do tej pory zbudowaliśmy 27 grup pracujących nad tym samym.

null
BENEDYKT OŻÓG

Jest inicjatorem wspólnej pracy Zarządzających nad określeniem 3 najważniejszych błędów Zarzadzajacego zespołem i sposobie budowania na nich 3 najważniejszych umiejętności. Od 2006r szuka 3 najważniejszych umiejętności zarządzania. Zaprosił do tej pracy ponad 200 zarządzających. Od 3 lat prowadzi firmę ZARZĄDZAJĄCY.PL której głównym celem stała się ta idea.

DOŚWIADCZENIE

Zarządzać zespołem zaczął w wieku 24 lat - przez 2 lata był dyrektorem handlowym w polskiej firmie - prowadził 3 placówki w Rzeszowie, Jarosławiu i Mielcu. 3 lata pracował w niemieckiej firmie, dla której, jako dyrektor, zbudował oddział Rzeszów i zarządzał nim.
Tu otrzymał wyróżnienie jako jednemu z trzech najlepszych dyrektorów oddziałów w Polsce. Kolejne 7 lat pracował w angielskiej firmie, jako dyrektor dwóch oddziałów w Rzeszowie.
Po tym czasie zdecydował o założeniu
własnej firmy ZARZĄDZAJĄCY.PL

MÓWI O SOBIE…

„Kiedyś pracowałem 20 godzin na dobę, 6 dni w tygodniu, przez 6 miesięcy, nie wyobrażałem sobie, że można jako szef wyjść z pracy o 14:00 i mieć życie prywatne.

Dzisiaj wiem, że w zarządzaniu wystarczy skupić się na jednym i wychodzenie o 14:00 będzie możliwe – wystarczy budować w zespole odpowiedzialność.”

null
DOROTA DEPA

W ZARZĄDZAJĄCY.PL wspomaga rozwijanie i prowadzenie programu Wspólnej Pracy Zarządzających nad najważniejszymi umiejętnościami osoby zarządzającej. Wcześniej, jako osoba zarządzająca, była jego uczestnikiem. Współprowadzi zajęcia oraz prowadzi konsultacje z uczestnikami podczas procesu ćwiczeń i nabywania umiejętności.
.

DOŚWIADCZENIE

Przez 3 lata była pracownikiem korporacji.
15 lat pracowała w edukacji, na różnych poziomach - od przedszkolnego do ponadgimnazjalnego, jako pedagog.
7 lat zarządzała 32 osobowym zespołem, jako dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej i zespołu szkół. W styczniu 2018 podjęła decyzję o opuszczeniu stanowiska w “budżetówce”,
na rzecz realizowania pasji w
ZARZĄDZAJĄCY.PL

MÓWI O SOBIE…

“Moją pasją jest pielęgnowanie. Lubię sadzić i pielęgnować rośliny. Jeszcze bardziej pielęgnować znajomości, kontakty z ludźmi i wspomnienia o nich. Najbardziej lubię pielęgnować innych, po to by mogli w sobie zobaczyć to, co mają najlepszego, rozwijać swoje możliwości i umiejętności”

null
MARLENA TARAS

W ZARZĄDZAJĄCY.PL zajmuje się logistyką spotkań oraz sprawami biura. Dba o to, by spotkania i rozmowy realizowane w ramach programu były dopasowane do możliwości każdej z osób w nich uczestniczących i o to by uczestnicy programu czuli się dobrze podczas spotkań.

.

DOŚWIADCZENIE

Jako studentka pracowała w obsłudze restauracji, gdzie poznała tajniki związane z tworzeniem dobrej atmosfery i przygotowania dobrego otoczenia dla klientów, w kontakcie bezpośrednim. Potem, jako pracownik firmy
call center, zdobyła doświadczenie w prowadzeniu biura, spraw administracyjnych oraz w kontakcie telefonicznym z klientami. Ma wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

MÓWI O SOBIE…

“Lubię spotkać się ludźmi, w dobrej atmosferze. Uwielbiam słuchać muzyki, tańczyć. Chętnie gotuję dla rodziny i znajomych i lubię z nimi jeść, bo to pomaga tworzyć bliskie więzi. “