Kim jesteśmy

CO ROBIMY?

W firmie nie ma trenerów, coachów, nauczycieli. Cel osób pracujących w firmie jest jeden, przekazać kolejnej grupie to co wypracowały poprzednie grupy Zarządzających.

Do tej pory zbudowaliśmy 23 grupy pracujące nad tym samym.

null
BENEDYKT OŻÓG

Jest inicjatorem wspólnej pracy Zarządzających nad określeniem 3 najważniejszych błędów Zarzadzajacego zespołem i sposobie budowania na nich 3 najważniejszych umiejętności. Od 2006r szuka 3 najważniejszych umiejętności zarządzania. Zaprosił do tej pracy ponad 200 zarządzających. Od 3 lat prowadzi firmę ZARZĄDZAJĄCY.PL której głównym celem stała się ta idea.

Mówi o sobie...

Kiedyś pracowałem 20 godzin na dobę, 6 dni w tygodniu, przez 6 miesięcy, nie wyobrażałem sobie, że można jako szef wyjść z pracy o 14:00 i mieć życie prywatne.
Dzisiaj wiem, że w zarządzaniu wystarczy skupić się na jednym i wychodzenie o 14:00 będzie możliwe - wystarczy budować w zespole odpowiedzialność.

HISTORIA

Zarządzać zespołem zaczął w wieku 24 lat – przez 2 lata był dyrektorem handlowym w polskiej firmie – prowadził 3 placówki w Rzeszowie, Jarosławiu i Mielcu. 3 lata pracował w niemieckiej firmie, dla której, jako dyrektor, zbudował oddział Rzeszów i zarządzał nim. Tu otrzymał wyróżnienie jako jednemu z trzech najlepszych dyrektorów oddziałów w Polsce.
Kolejne 7 lat pracował w angielskiej firmie, jako dyrektor dwóch oddziałów w Rzeszowie. Po tym czasie zdecydował o założeniu własnej firmy ZARZĄDZAJĄCY.PL

null
DOROTA DEPA

W ZARZĄDZAJĄCY.PL wspomaga rozwijanie i prowadzenie programu Wspólnej Pracy Zarządzających nad najważniejszymi umiejętnościami osoby zarządzającej. Wcześniej, jako osoba zarządzająca, była jego uczestnikiem. Współprowadzi zajęcia oraz prowadzi konsultacje z uczestnikami podczas procesu ćwiczeń i nabywania umiejętności.
.

Mówi o sobie...

“Moją pasją jest pielęgnowanie. Lubię sadzić i pielęgnować rośliny. Jeszcze bardziej pielęgnować znajomości, kontakty z ludźmi i wspomnienia o nich. Najbardziej lubię pielęgnować innych, po to by mogli w sobie zobaczyć to, co mają najlepszego, rozwijać swoje możliwości i umiejętności”

HISTORIA

Przez 3 lata była pracownikiem korporacji. 15 lat pracowała w edukacji, na różnych poziomach – od przedszkolnego do ponadgimnazjalnego.
7 lat zarządzała 32 osobowym zespołem, jako dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej i zespołu szkół. W styczniu 2018 podjęła decyzję o opuszczeniu stanowiska w “budżetówce” na rzecz realizowania pasji w ZARZĄDZAJĄCY.PL

null
MARLENA TARAS

W ZARZĄDZAJĄCY.PL zajmuje się logistyką spotkań oraz sprawami biura. Dba o to, by spotkania i rozmowy realizowane w ramach programu były dopasowane do możliwości każdej z osób w nich uczestniczących i o to by uczestnicy programu czuli się dobrze podczas spotkań.

.

Mówi o sobie...

“Lubię spotkać się ludźmi, w dobrej atmosferze. Uwielbiam słuchać muzyki, tańczyć. Chętnie gotuję dla rodziny i znajomych i lubię z nimi jeść, bo to pomaga tworzyć bliskie więzi. “

HISTORIA

Jako studentka pracowała w obsłudze restauracji, gdzie poznała tajniki związane z tworzeniem dobrej atmosfery i przygotowania dobrego otoczenia dla klientów, w  kontakcie bezpośrednim. Potem jako pracownik firmy call center zdobyła doświadczenie w prowadzeniu biura, spraw administracyjnych oraz w kontakcie telefonicznym z klientami.

Ma wykształcenie wyższe, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.