Jaki powinien być lider zespołu?

lider

Jaki powinien być lider zespołu?

Odpowiedzialny, potrafiący słuchać ludzi, którymi zarządza i posiadający zdolność do jasnego przekazywania komunikatów – to tylko jedne z wielu zalet, które cechują dobrego Zarządzającego. Jakie jeszcze są przymioty zarządzającego zespołem?

Kompetentny lider – autorytet dla pracowników

 

Lider, który stoi na czele zespołu to człowiek, który nie boi się wyzwań, pojawiających się zarówno przed nim jak i zespołem. Dzięki umiejętnościom osobistym, potrafi spowodować, by zespół utrzymał chęć do pracy w sytuacji kryzysu i tak pokierować pracą, by konsekwencje porażki były dla firmy najmniejsze z możliwych. W sytuacji sukcesu, która pozornie wprost może przełożyć się na pomnożenie chęci do pracy w zespole, potrafi sprawić, by realnie budowała ona zespół oraz generowała nowe, dobre rozwiązania na przyszłość, zamiast niezdrowej rywalizacji między pracownikami.

Kompetentny lider jest gotowy do dzielenia się swoją wiedzą, jako fachowiec w danej dziedzinie i doświadczona osoba. Jednocześnie, potrafi docenić fachowość i kompetencje członków swojego zespołu, stawiać znaczenie ich wiedzy na równi ze swoją. Nie chodzi o to, by lider znał się na wszystkim. Uznanie członków zespołu za specjalistów w dziedzinach, którymi się zajmują oraz branie pod uwagę ich doświadczenia i opinii przy podejmowaniu decyzji, może zwiększać ich trafność. Będzie też zdecydowanie budować autorytet lidera w zespole.

Umiejętność jasnego przekazywania komunikatów to kolejna cecha dobrego Lidera

 

Aby komunikacja w zespole przebiegała prawidłowo, wypowiadane komunikaty powinny być jasne i zrozumiałe dla wszystkich. Inaczej, w sytuacji konfliktowej, Lider nie znajdzie osób odpowiedzialnych za powierzone zadania. Skuteczna komunikacja w zespole pozwala na prawidłowe realizowanie wyznaczanych sobie celów. Do komunikowania się, zaliczamy nie tylko formułowania zdań w odpowiedni sposób. Jest to również umiejętność słuchania tego, co członkowie zespołu mają do zakomunikowania. Umiejętne słuchanie jest istotnym atrybutem lidera w momencie, kiedy w zespole pojawia się konflikt do rozwiązania. W takiej sytuacji, po uprzednim wysłuchaniu stron konfliktu, warto opowiedzieć o faktach, jakie miały miejsce oraz skutkach, które nastąpiły. Metoda skutecznego komunikowania się, służy doświadczonemu Zarządzającemu do inspirowania i podsuwania pomysłów pracownikom.

Podejmowanie trudnych decyzji –  jedno z głównych zadań Lidera

 

Lider zespołu jest świadomy tego, że podejmowanie ważnych decyzji to jego zadanie. Jest świadomy także konsekwencji, które nastąpią, kiedy już podejmie konkretne działanie. Zarządzający zespołem bierze całkowitą odpowiedzialność za decyzje podejmowane w imieniu zespołu. Oprócz podejmowania ważnych decyzji, lider motywuje pracowników do inicjowania określonych działań i nowych wyzwań. Jest on inspiracją i wzorem do naśladowania dla innych, dlatego też ważne jest, by poświęcał czas pracownikom na rozmowę. Bardzo dobrze, jeśli określi wraz z nimi ich mocne strony, priorytety do realizacji, jak również osobiste potrzeby. Odpowiednią motywacją jest pokazywanie osiągniętych efektów wcześniejszych, zrealizowanych zadań, zachęcanie do dalszego rozwoju, jak również docenianie pracowników za osiągnięte efekty.

Świadomy swoich kompetencji Zarządzający to odpowiedni Lider zespołu

 

Zarządzający zespołem to osoba posiadająca świadomość zalet bycia na tego rodzaju stanowisku. Zdaje też sobie sprawę ze stawianych przez nim wyzwań i obowiązków. Lider daje przykład pracownikom, przede wszystkim swoim nastawieniem do pracy, ale też zaangażowaniem. Oprócz pasji do pracy, Zarządzający wykazuje się charyzmą, która w prawidłowy sposób umożliwia mu wykonywanie odpowiedzialnych i poważnych obowiązków. Aby zespół pracował sprawnie i efektywnie, potrzebny jest kompetentny Zarządzający, który będzie motywował i dawał przykład pracownikom. Istotne jest to, by posiadał umiejętność znakomitego komunikowania się z członkami zespołu. Dzięki temu, zespół wraz z Zarządzającym, będzie tworzył efektywną całość, poprawnie realizującą zadania.