200-tu ZARZĄDZAJĄCYM, z różnych branż i specjalizacji, podczas wspólnej pracy w 23 niezależnych grupach,

w ciągu 2 lat, zadaliśmy pytanie: “Co mogę zrobić, by bardziej zmotywować ludzi do pracy, współpracy, odpowiedzialności?”

 

Pracując w grupie doświadczonych Szefów, Liderów, osób odpowiedzialnych za pracę zespołu, szybko doszliśmy do wniosku, że określenie, co najbardziej motywuje jest prostsze w porównaniu do wdrożenia. Z tego powodu skupiliśmy się na wypracowaniu konkretnego, mierzalnego planu uczenia się opartego na uniknięciu 6 największych błędów. Gdy unikamy błędów dużo łatwiej wdrażamy 6 udoskonaleń w motywowaniu zespołu do pracy, współpracy i odpowiedzialności. Zapraszamy Cię do poznania sposobu unikania pierwszego błędu B1 i wdrażania pierwszego ułatwienia U1, które przełomowo zwiększyły skuteczność wpływania na grupę u 200 Szefów, co potwierdzają otrzymane opinie i rekomendacje.

 Jak wygląda wspólna praca nad B1 i U1?

Etap I – spotkanie 8 godzin w grupie 12 Zarządzających.

Etap II – 21 dni indywidualnych ćwiczeń wykonywanych przez uczestników w ich zespołach w celu uniknięcia B1 i wdrożenia ułatwienia U1. W trakcie Etapu II jesteśmy w ciągłym kontakcie telefonicznym z Uczestnikami, by wesprzeć ich w indywidualnych sytuacjach.

KOSZT WYELIMINOWANIA BŁĘDU B1 I WDROŻENIA UŁATWIENIA U1 W MOTYWOWANIU ZESPOŁU

.

1 000 zł

brutto

11.06.2019

CHCĘ ZAREZERWOWAĆ

 lub 

mam voucher

11.06.2019

CHCĘ ZAREZERWOWAĆ

 lub 

02.07.2019

CHCĘ ZAREZERWOWAĆ

JEŻELI TWOJE OCZEKIWANIA NIE ZOSTANĄ SPEŁNIONE, ZWRÓCIMY CI PIENIĄDZE

Chcę umówić się na spotkanie

KONTAKT

CO DAJE WYELIMINOWANIE BŁĘDU B1 i WDROŻENIE UDOSKONALENIA U1

W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM

Więcej spokoju przy przekazywaniu trudnych zadań

Więcej chęci do pracy i współpracy u przekazujących zadania i odbierających je

Więcej czasu na rozwijanie firmy, gdyż ludzie staną się bardziej odpowiedzialni i mniej trzeba ich pilnować

Spokojniejszą głowę w domu, gdyż nie trzeba się martwić samemu o to co przekazaliśmy bardziej odpowiedzialnemu zespołowi

Oszczędzasz czas potrzebnego na uczenie odpowiedzialności w zespole – skuteczność metody potwierdziło
200 Zarządzających

Ponad 200 właścicieli i dyrektorów firm jest zadowolonych z zaproponowanej metody pracy

KOSZT WYELIMINOWANIA BŁĘDU B1 I WDROŻENIA UŁATWIENIA U1 W MOTYWOWANIU ZESPOŁU

.

1 000 zł

brutto

 lub 

mam voucher

 lub 

JEŻELI TWOJE OCZEKIWANIA NIE ZOSTANĄ SPEŁNIONE, ZWRÓCIMY CI PIENIĄDZE

Chcę umówić się na spotkanie

KONTAKT

KOSZT WYELIMINOWANIA BŁĘDU B1 I WDROŻENIA UŁATWIENIA U1 W MOTYWOWANIU ZESPOŁU

Jeśli Twoje oczekiwania nie zostaną spełnione – zwrócimy Ci pieniądze

Chcę umówić się na spotkanie

KONTAKT

W czasie wspólnej pracy z Zarządzającymi określiliśmy:

Trzy potrzeby zespołu

Grupa ludzi nie jest zespołem i sama się nim nie staje. Zespół działa w określonym celu i według planu działania. Wspólny cel się sam nie pojawia – wymaga  określenia. Plany działania też same się nie realizują – wymagają wyznaczenia i podzielenia zadań. Grupa staje się zespołem i jest w stanie realizować cel, gdy ktoś zadba o jej najważniejsze potrzeby:

 

1) Obecność Zarządzającego, Szefa, Lidera – grupa by stać się zespołem potrzebuje osoby, która weźmie na siebie odpowiedzialność za jej funkcjonowanie. Jest to pierwsze oczekiwanie zespołu. Gdy ktoś, kto ją pełni oficjalnie “nie czuje” się w tej roli, lub nie umie jej wykonać, robi dużo błędów, grupa sama wyłania lidera nieformalnego i to on zarządza zespołem, ale dla własnych celów, a nie dla celów firmy.

Grupa pozwala prowadzić się osobie, która zapewni jej to, co najważniejsze:

2) Dobrą atmosferę i zaufanie –  zarówno do szefa, jak i do wszystkich członków grupy. Wielu szefów myśli, że pieniądze są ważne i będą zajmować pierwsze miejsce na liście oczekiwań grupy. Według naszych obserwacji są one ważne, ale wtedy kiedy nie ma w grupie atmosfery i zaufania. Gdy mamy osobę, która umie zadbać o atmosferę i zaufanie, to czas na trzecie oczekiwanie zespołu…

3) Poczucie korzyści – rolą Zarządzającego jest poznanie oczekiwań każdego w grupie i zrozumienie jego powodów bycia w tej grupie. Odkrycie i nazwanie sensu bycia w grupie danej osoby jest silnikiem uczenia się, pracy i współpracy osób w zespole, a także jest to naturalny powód do brania odpowiedzialności za wspólne wyzwania. Po zdobyciu tej wiedzy proponujemy, aby Zarządzający zbudował wspólną wizję korzyści jaką daje bycie w grupie, biorąc pod uwagę kim są osoby w grupie, jakie mają oczekiwania od grupy, co chcą dać grupie.

Jeśli Zarządzający wchodzi w swoją rolę, to od tego momentu mamy z grupy ludzi zbudowany zespół. Aby zespół miał zaufanie i poczucie, że jego potrzeby są zaspokajane określiliśmy trzy najważniejsze umiejętności Zarządzającego, Szefa, Lidera, osoby odpowiedzialnej za grupę. Opisujemy je w następnej sekcji.

Trzy umiejętności Zarządzającego

200 Zarządzających potwierdziło, że zadbanie o wyżej opisane sprawy jest prostsze, gdy Zarządzający ma opanowane trzy umiejętności:

1) przekazywanie zadań i odpowiedzialności – szczególnie osobom w grupie o dużym doświadczeniu, które mają większe kompetencje niż sam Zarządzający, a czasami są jedynymi specjalistami w danym zakresie w całej firmie.

2) nadzorowanie zadania i nadzorowanie przekazanej odpowiedzialności – zauważyliśmy, że bez tej umiejętności najczęściej szefowie tracą swoją rolę i przestają zarządzać zespołem, czasami nieodwracalnie. Nadzorowanie wysokiej klasy specjalistów jest dużym wyzwaniem, a popełnione tu błędy są bardzo kosztowne.

3) uczenie odpowiedzialności za przyjęte zadanie każdego członka zespołu –  nie ważne czy członek zespołu jest młody i ma proste zadanie, czy jest największym ekspertem w branży w Polsce. Ważne by szef umiał nauczyć go odpowiedzialności.

Nasze oczekiwania od zespołu

1) chęci do pracy, czyli wzięcia trudnych zadań i doprowadzenia ich do końca. Chęć do pracy jest najważniejszym oczekiwaniem Zarządzającego, ale gdy nie ma…

2) chęci do współpracy z szefem i zespołem, to szybko sama chęć do pracy się kończy. Więc zadbanie przez Zarządzającego o procesy budujące współpracę jest ważniejsze od dbania o chęć do wykonywania zadań. Oczywiście mając chętnych ludzi do pracy i współpracy ważnym wyzwaniem staje się..

3) chęć do brania odpowiedzialności za zadanie przez zespół w sytuacji problemu, błędu, straty – chodzi o to, by ludzie czuli się odpowiedzialni za swoje błędy.

NAJWAŻNIEJSZE w nauce motywowania zespołu

Pracując wspólnie z Zarządzającymi z różnych branż i specjalizacji, nad doskonaleniem kluczowych umiejętności Zarządzającego: PRZEKAZYWANIEM, NADZOROWANIEM, UCZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI doszliśmy do przełomowego dla nas Wszystkich wniosku: “Aby uczyć siebie lub kogoś, najpierw należy “oduczyć” się czegoś starego, czyli zachowania które jest powodem braku naturalnej skuteczności. W ten sposób dotarliśmy do jednego ćwiczenia, które pozwala zauważyć NAJWAŻNIEJSZY BŁĄD W MOTYWOWANIU i skupić się na wyeliminowaniu GO. Wszyscy przeżyliśmy ogromną radość, że tak proste może być uczenie się trudnych zagadnień, że wystarczy określić kluczowy błąd i skupić się na nim. Zdajemy sobie sprawę, że może być Ci trudno w to uwierzyć, że wyeliminowanie jednego błędu zwiększa przełomowo skuteczność motywowania zespołu do pracy, współpracy, odpowiedzialności. Z tego powodu postanowiliśmy zagwarantować Ci zwrot pieniędzy, gdybyś był niezadowolony z naszego odkrycia i sposobu pracy.

Często zadawane pytania?

SKĄD PEWNOŚĆ, ŻE METODA ELIMINOWANIA JEDNEGO BŁĘDU JEST SKUTECZNA?
 1. Skuteczność metody jest potwierdzona przez 23 grupy Zarządzających w których pracowało ponad 200 zarządzających w ciągu 2 lat
 2. metoda pracy nie pochodzi od trenera czy książki – pochodzi z doświadczenia uczestników. Naszym zadaniem jest zebranie tego, co wypracowały wcześniejsze grupy Zarządzających i przekazanie do następnej grupy, która rozpoczyna pracę nad tym samym tematem.
 3. Metodę odkrywania i wyeliminowania największego błędu udoskonalamy od 2006 roku pracując z zespołami osób Zarządzających
ILE TRWA WSPÓLNA PRACA NAD WYELIMINOWANIEM BŁĘDU?
 1. Etap I wspólnej pracy to 8 godzinne spotkanie w grupie 12 Zarządzających
 2. Etap II wspólnej pracy to 21 dni Twoich osobistych testów w Twoim zespole, które polega na sprawdzeniu efektywności metody
 3. W trakcie Etapu II dajemy Ci możliwość konsultacji z nami Twojej indywidualnej sytuacji
RAZ PŁACISZ I CIĄGLE MASZ. JAK TO DZIAŁA?
 1. W ramach wspólnej pracy nie dajemy wiedzy ani prostych ułatwień. Dajemy sposób na wyeliminowanie największego błędu Zarządzającego. Jeżeli raz nauczysz się omijać błąd i zobaczysz jak ułatwia Ci to zarządzanie, to nie wrócisz do niego. 
 2. Gdybyś w czasie współpracy lub po jej zakończeniu uznał, że umiejętność jest dla Ciebie nieprzydatna albo że już ją miałeś, to bez zbędnych formalności skorzystasz z procesu zwrotu.
CO JEST ŁATWIEJSZE - UCZYĆ SIĘ SAMEMU CZY W GRUPIE?
 1. Łatwiej jest uczyć się samemu – nie trzeba przeznaczać czasu na zrozumienie innych, analizujemy tylko własny przypadek, nie trzeba się spotykać w grupie
 2. Udowodniliśmy sobie i wielu zarządzającym, że metoda uczenia się samemu jest OK, ale „razem” + sposoby wypracowane w poprzednich grupach przyspieszają proces uczenia się i wdrażania umiejętności przynajmniej kilkukrotnie
 3. Każdy z nas wybiera swoją strategię uczenia się – Ty decydujesz czy uczysz się sam, czy podejmiesz próbę uczenia się z grupą ludzi o podobnych wyzwaniach.
KOŃCZYMY PRACĘ NAD NAJWIĘKSZYM BŁĘDEM - CO DALEJ?
 1. Jeżeli uczestnicy wyrażają chęć, spotykamy się w tym samym zespole, by wspólnie rozpocząć pracę nad drugim błędem, który ma znaczenie w – PRZEKAZYWANIU, NADZOROWANIU, UCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI.
 2. Ponownie, jeżeli uczestnicy wyrażają chęć, spotykamy się w tym samym zespole, by wspólnie rozpocząć pracę nad trzecim błędem, który podobnie jak dwa poprzednie ma znaczenie w budowaniu umiejętności.