Czego pokolenie X oczekuje od Szefa?

zarządzanie

Czego pokolenie X oczekuje od Szefa?

Skuteczne zarządzanie zespołem – kim jest pokolenie X?

 

Pokolenie X to jedno z czterech pokoleń, które jest obecne na rynku pracy. Są to głównie osoby urodzone w latach 1965 – 1980, dorastające w czasach kryzysu gospodarczego lat 70. Trzeba zaznaczyć, że pokolenie to jest bardzo przywiązane do zasad, które wyznaje. Priorytetowymi wartościami tej generacji są w głównej mierze zaangażowanie w wykonywana pracę, poszanowanie hierarchii obowiązującej w miejscu pracy, stabilność zawodowa oraz lojalność wobec Szefa. Pokolenie X jest mocno skoncentrowane na osiągnięcie sukcesu. Przez chęć rozwijania swojej kariery zawodowej, istnieje dążenie do utrzymania zatrudnienia i rozwoju swoich kompetencji w obrębie jednego miejsca pracy.

 

Co jest najważniejsze dla pracowników pokolenia X?

 

Dla pokolenia X w początkowej fazie pracy, ważne są zarobki, ale wraz z kolejnymi latami pracy coraz większego znaczenia nabiera szacunek do kompetencji, doświadczenia osób, poszerzanie pola decyzyjnego oraz dbanie o dobrą atmosferę w zespole.Z czasem wzrost zarobków schodził na drugi plan. Na pierwszym miejscu znalazła się decyzyjność, atmosfera i dobre relacje w zespole. Z czasem wzrost zarobków schodzi na drugi plan. Na pierwsze miejsce wysuwają się decyzyjność i związana z tym możliwość realizacji pomysłów, szacunek, atmosfera i dobre relacje w zespole, szczególnie u osób posiadających kilkunastoletnie doświadczenie w danej branży. Aby współpraca w zespole przebiegała prawidłowo, pokolenie X powinno mieć zapewniony dostateczny poziom swobody w wykonywaniu obowiązków, jak również komfort pracy. Generacja ta, nie boi się ciężkiej pracy. Dzięki temu osiąga awanse zawodowe, natomiast obowiązki są wykonywane przez osoby z największym zaangażowaniem.

 

Jakie główne oczekiwanie wobec pracodawcy ma pokolenie X?

 

Pokolenie X to generacja posiadająca bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Często, przez wiele lat pracują w jednej firmie i jednocześnie mocno się z nią utożsamiają. Doceniają przede wszystkim stabilność i bezpieczeństwo, które daje im stała praca. Głównym oczekiwaniem pracowników wobec Szefa jest zapewnienie stanowiska pracy. Istotna jest dobra pensja, bowiem większość pracowników pokolenia X chce utrzymać wysoki poziom finansowy swojej rodziny. Pokolenie to często wiąże swój rozwój zawodowy z jedną firmą, obawia się tym samym utraty pracy. Oczekiwaniem wobec Szefa jest też jasna, obustronna komunikacja, która pozwala na bieżącą wymianę zdań, dzielenie się pomysłami, wiedzą i doświadczeniem.

 

Jak ma wyglądać zarządzanie zespołem z pokolenia X?

 

Aby w odpowiedni sposób zarządzać zespołem pokolenia X, najlepiej obdarzyć ich zaufaniem i dać swobodę w działaniu. Pracownicy ci bazują bowiem na osobistym doświadczeniu zgromadzonym przez lata. Zarządzanie zespołami posiadającymi doświadczenie w swojej dziedzinie, nie jest trudne. Zwykle są to osoby samodzielne, które od pracy grupowej, wolą pracować samodzielnie, nierzadko przy projektach długoterminowych. Istotne jest też, że podczas realizowania zadań, kładą nacisk na rezultat, nie sam fakt zmierzania do zakończenia czynności. Pracownicy pokolenia X są niezwykle cennymi na rynku pracy. Cechują się skrupulatnością, zaangażowaniem i poszanowaniem swojego miejsca pracy, dzięki czemu chcą utrzymać stanowisko przez długie lata. Jeżeli pracownik generacji X ma zapewnione odpowiednie warunki finansowe, jasno sprecyzowane obowiązki oraz dobrą atmosferę w pracy, nie ma powodu do tego, by myśleć o jej zmianie.  Zarządzanie zespołem odpowiedzialnym i zaangażowanym w obowiązki jest o wiele prostsze niż wyrabianie tych nawyków u ludzi z rozbieżnymi priorytetami.